website logo
 Articles
Minimize
17
คุณค่าสารอาหารในมูลไส้เดือน

คุณค่าสารอาหารในมูลไส้เดือน

     โดยปกติเวลาเราพูดถึงคุณภาพของปุ๋ย เรามักจะคุ้นเคยกับค่า NPK ซึ่งเป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดปริมาณไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโปแตสเซียม(K)ในสารละลายของปุ๋ยเคมี  กรณีของมูลไส้เดือนซึ่งเป็นสารอินทรีย์ ถ้าจะวัดปริมาณ NPK เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีแล้ว  จะมีค่าต่ำกว่า  แต่มูลไส้เดือนมีความโดดเด่นมากกว่าปุ๋ยเคมี เพราะมีจุลินทรีย์(microbes) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิต จุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลไส้เดือนนั้นจะค่อยๆย่อยสลายและให้ธาตุอาหารแก่พืชอย่างช้าๆตามความต้องการของพืช ซึ่งจะดีกว่าการให้แบบให้ดูดซึมครั้งละมากๆของปุ๋ยเคมี  และถ้าเปรียบเทียบมูลไส้เดือนกับดินเพาะปลูกทั่วไปแล้ว มูลไส้เดือนจะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากกว่าดินเพาะปลูกทั่วไป
     ก่อนที่จะพูดถึงปริมาณสารอาหารในมูลไส้เดือน เรามาทำความเข้าใจกับธาตุอาหารแต่ละตัวว่ามีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไรบ้าง และถ้าพืชขาดธาตุอาหารแต่ละชนิด พืชจะมีอาการอย่างไร และจะมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไร  (ข้อมูลต่อไปนี้มาจากสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของ Virginia Tech เกี่ยวกับพืชไฮโดรโปนิค)
ไนโตรเจน (Nitrogen)- พืชทั้งต้นจะมีสีเขียวอ่อน ใต้ใบจะมีสีเหลือง ต้นพืชจะหยุดการเจริญเติบโต
ฟอสฟอรัส(Phosphorous)- พืชทั้งต้นจะมีสีเขียวแกมน้ำเงิน  ส่วนใหญ่จะพัฒนาไปเป็นสีแดงหรือสีม่วง ใต้ใบอาจจะเป็นสีเหลือง และจะแห้งเป็นสีเขียวแกมน้ำตาลแล้วเป็นสีดำ ต้นพืชจะหยุดการเจริญเติบโต
โปแตสเซียม(Potassium)- ใบไม้จะมีลักษณะบางเหมือนกระดาษ ตามบริเวณขอบใบจะแห้งตาย ต้นพืชจะหยุดการเจริญเติบโต
แมกนีเซียม(Magnesium)- ใต้ใบจะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลือง บริเวณยอดและขอบใบ และระหว่างเส้นใบไม้ ใต้ใบจะร่วงโรย
แคลเซียม(Calcium)- ก้านดอกและใบอ่อนจะตาย
สังกะสี(Zinc)- เยื่อใบไม้ระหว่างเส้นใบจะมีสีอ่อนกว่า  แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีลักษณะบางเหมือนแผ่นกระดาษ
เหล็ก(Iron)- เยื่อใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในขณะที่ก้านใบไม้ยังเป็นสีเขียวอยู่
ทองแดง(Copper)- ขอบใบจะมีสีเขียวเข้มหรือสีน้ำเงิน  ขอบใบงอขึ้น  ใบอ่อนจะเหี่ยวเฉาอย่างถาวร
กำมะถัน(Sulfur)- ใบอ่อนเปลี่ยนเป็นสีเขียวซีด  ในขณะที่ใบแก่ยังเขียวอยู่  พืชจะหยุดการเติบโตและต้นสูงชะลูด
แมงกานีส(Manganese)- พืชหยุดการเจริญเติบโต  ใต้ใบจะมีลายสลับสีเหลืองและสีเขียว
โมลิบดินั่ม(Molybdenum)- ใบไม้จะหยุดเจริญเติบโต จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวซีด และไม่สมประกอบ
โบรอน(Boron)- ใบอ่อนจะแห้งเกรียมที่ยอดใบและขอบใบ

     ทีนี้เราสามารถเดาได้แล้วว่าทำไมมูลไส้เดือนจึงดีอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืช  คำตอบก็คือ ในมูลไส้เดือนมีธาตุอาหารต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครบทุกตัว โดยจะมีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน  และพืชเองก็ต้องการธาตุอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันเช่นกัน  ยกตัวอย่างธาตุโมลิบดินั่ม ซึ่งมีหน้าที่ในการเปลี่ยนสารประกอบไนเตรตให้เป็นกรดแอมมิโน (องค์ประกอบของโปรตีนพืช)  ซึ่งพืชต้องการโมลิบดินั่มมากกว่าหนึ่งครั้ง  แต่ถ้าให้มากเกินไปก็จะเป็นพิษต่อพืช
     เนื่องจากสารอาหารในมูลไส้เดือนจะขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงและการให้อาหารแก่ตัวไส้เดือน  มูลไส้เดือนจากวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันก็จะให้ธาตุอาหารที่แตกต่างกัน  เพื่อเป็นข้อมูลคร่าวๆ  ในมูลไส้เดือนจะประกอบด้วยสารอาหารและแร่ธาตุในสัดส่วนดังต่อไปนี้
- อินทรีย์คาร์บอน  20.43-30.31%
-ไนโตรเจน  1.80-2.05%
- ฟอสฟอรัส  1.32-1.93%
- โปแตสเซียม  1.28-1.50%
- คาร์บอนต่อไนโตรเจน  14-15:1 %
- แคลเซียม  3.0-4.5%
- แมกนีเซียม  0.4-0.7%
- โซเดียม  0.02-0.30%
- กำมะถัน  ตรวจพบจนถึง 0.40%
- เหล็ก  0.3-0.7%
- สังกะสี  0.028-0.036%
- แมงกานีส  ตรวจพบจนถึง 0.40%
- ทองแดง  0.0027-0.0123%
- โบรอน  0.0034-0.0075%
- อลูมีเนียม  ตรวจพบจนถึง 0.071%
- โคบอล และ โมลิบดินั่ม มีอยู่ในรูปแบบต่างๆกัน

     จากตัวเลขปริมาณธาตุอาหารในมูลไส้เดือนข้างต้น  ถ้าเปรียบเทียบกับที่มีอยู่ในดินเพาะปลูกทั่วไป จะพบว่า มีเหล็กเพียงตัวเดียวที่ในมูลไส้เดือนจะมีน้อยกว่าในดินเพาะปลูกทั่วไป  ส่วนอลูมีเนียมและแมกนีเซียม จะมีในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน  นอกนั้น ธาตุอาหารตัวอื่นๆในมูลไส้เดือนจะมีมากกว่าในดินเพาะปลูกทั่วไปมาก  เช่น ไนเตรต ในมูลไส้เดือนจะมีมากกว่าดินเพาะปลูกทั่วไปถึง 9 เท่า  การที่มีสารประกอบเกลือแร่ค่อนข้างมากในมูลไส้เดือนจึงทำให้มูลไส้เดือนมีค่าตัวนำไฟฟ้า สูงกว่าดินเพาะปลูกทั่วไป  ถึงแม้ว่ามูลไส้เดือนจะไม่ทำให้ต้นพืชไหม้เหมือนปุ๋ยเคมี  แต่ถ้าใช้มากๆในคราวเดียวก็จะทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตได้เช่นกัน
     จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของมูลไส้เดือนกับดินเพาะปลูก  นักวิจัยได้ทดลองปลูกพืชด้วยสัดส่วนของมูลไส้เดือนกับดินเพาะปลูกในอัตราส่วนที่ต่างๆกัน  แล้วพบว่าอัตราส่วนของมูลไส้เดือนต่อดินที่ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีที่สุดคือ ใช้มูลไส้เดือน  25% ผสมกับดิน 75%  แต่ถึงอย่างไร แค่เติมมูลไส้เดือนลงไปในดินเพียง 10% ก็จะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีกว่าดินที่ไม่เติมอย่างเห็นได้ชัด  แต่ถ้าเติมมูลไส้เดือนมากถึง 40% จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช  และจะดูแย่กว่าดินที่ไม่เติมมูลไส้เดือนเสียอีก

ที่มาของข้อมูล : จากบทความเรื่อง Chemical side of worm casting ของเว็บไซต์  www.worldofworms.com  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Post Rating

Comments

Anonymous
# Anonymous
Tuesday, December 08, 2020 12:59 AM
These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: подаръци варна
Anonymous
# Anonymous
Tuesday, December 08, 2020 1:01 AM
I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think. хотели гърция
Anonymous
# Anonymous
Tuesday, December 08, 2020 1:04 AM
These websites are really needed, you can learn a lot. принтери
Anonymous
# Anonymous
Tuesday, December 08, 2020 1:06 AM
It is very good, but look at the information at this address. Жанина Борисова
Anonymous
# Anonymous
Saturday, December 12, 2020 1:29 AM
When surfing the web at times I have discovered a website which may be very thought invoking like this one. Often times that I have been to this particular web site I have enjoyed the good content on this site. I will be sure to look for the following post.. Thanks for the nice article I am going to come back in the future. Tree Pruning
Anonymous
# Anonymous
Sunday, December 13, 2020 10:35 PM
It is quite beneficial, although think about the facts when it reaches this target. Latest MP3 load
Anonymous
# Anonymous
Sunday, December 20, 2020 7:01 PM
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. flora bar and grill
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, December 23, 2020 11:36 PM
I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. İstanbul araç kiralama
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, December 23, 2020 11:39 PM
These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: adana araç kiralama
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 24, 2020 7:58 PM
Find the best essays on is my friend's profile page. hijab
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 24, 2020 8:03 PM
Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. renta car svilajnac
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 24, 2020 8:07 PM
On this subject internet page, you'll see my best information, be sure to look over this level of detail. Aquariumvissen
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 24, 2020 8:14 PM
I recommend only good and reliable information, so see it: panic button for office
Anonymous
# Anonymous
Saturday, December 26, 2020 8:26 PM
Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: Aspadol 100 mg
Anonymous
# Anonymous
Saturday, December 26, 2020 8:30 PM
So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. برنامج تجسس على الفيس بوك للاندرويد
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 31, 2020 11:55 PM
Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. Musik Poster
Anonymous
# Anonymous
Saturday, January 09, 2021 2:23 PM
This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection: photo frame
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 14, 2021 11:46 AM
I personally use them exclusively high-quality elements : you will notice these folks during: ufabet777
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 14, 2021 11:55 AM
I recommend only good and reliable information, so see it: ยูฟ่า168
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 14, 2021 3:47 PM
So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. Erfurt Makler

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation   |  Login  |