website logo
 Articles
Minimize
17
คุณค่าสารอาหารในมูลไส้เดือน

คุณค่าสารอาหารในมูลไส้เดือน

     โดยปกติเวลาเราพูดถึงคุณภาพของปุ๋ย เรามักจะคุ้นเคยกับค่า NPK ซึ่งเป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดปริมาณไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโปแตสเซียม(K)ในสารละลายของปุ๋ยเคมี  กรณีของมูลไส้เดือนซึ่งเป็นสารอินทรีย์ ถ้าจะวัดปริมาณ NPK เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีแล้ว  จะมีค่าต่ำกว่า  แต่มูลไส้เดือนมีความโดดเด่นมากกว่าปุ๋ยเคมี เพราะมีจุลินทรีย์(microbes) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิต จุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลไส้เดือนนั้นจะค่อยๆย่อยสลายและให้ธาตุอาหารแก่พืชอย่างช้าๆตามความต้องการของพืช ซึ่งจะดีกว่าการให้แบบให้ดูดซึมครั้งละมากๆของปุ๋ยเคมี  และถ้าเปรียบเทียบมูลไส้เดือนกับดินเพาะปลูกทั่วไปแล้ว มูลไส้เดือนจะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากกว่าดินเพาะปลูกทั่วไป
     ก่อนที่จะพูดถึงปริมาณสารอาหารในมูลไส้เดือน เรามาทำความเข้าใจกับธาตุอาหารแต่ละตัวว่ามีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไรบ้าง และถ้าพืชขาดธาตุอาหารแต่ละชนิด พืชจะมีอาการอย่างไร และจะมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไร  (ข้อมูลต่อไปนี้มาจากสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของ Virginia Tech เกี่ยวกับพืชไฮโดรโปนิค)
ไนโตรเจน (Nitrogen)- พืชทั้งต้นจะมีสีเขียวอ่อน ใต้ใบจะมีสีเหลือง ต้นพืชจะหยุดการเจริญเติบโต
ฟอสฟอรัส(Phosphorous)- พืชทั้งต้นจะมีสีเขียวแกมน้ำเงิน  ส่วนใหญ่จะพัฒนาไปเป็นสีแดงหรือสีม่วง ใต้ใบอาจจะเป็นสีเหลือง และจะแห้งเป็นสีเขียวแกมน้ำตาลแล้วเป็นสีดำ ต้นพืชจะหยุดการเจริญเติบโต
โปแตสเซียม(Potassium)- ใบไม้จะมีลักษณะบางเหมือนกระดาษ ตามบริเวณขอบใบจะแห้งตาย ต้นพืชจะหยุดการเจริญเติบโต
แมกนีเซียม(Magnesium)- ใต้ใบจะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลือง บริเวณยอดและขอบใบ และระหว่างเส้นใบไม้ ใต้ใบจะร่วงโรย
แคลเซียม(Calcium)- ก้านดอกและใบอ่อนจะตาย
สังกะสี(Zinc)- เยื่อใบไม้ระหว่างเส้นใบจะมีสีอ่อนกว่า  แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีลักษณะบางเหมือนแผ่นกระดาษ
เหล็ก(Iron)- เยื่อใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในขณะที่ก้านใบไม้ยังเป็นสีเขียวอยู่
ทองแดง(Copper)- ขอบใบจะมีสีเขียวเข้มหรือสีน้ำเงิน  ขอบใบงอขึ้น  ใบอ่อนจะเหี่ยวเฉาอย่างถาวร
กำมะถัน(Sulfur)- ใบอ่อนเปลี่ยนเป็นสีเขียวซีด  ในขณะที่ใบแก่ยังเขียวอยู่  พืชจะหยุดการเติบโตและต้นสูงชะลูด
แมงกานีส(Manganese)- พืชหยุดการเจริญเติบโต  ใต้ใบจะมีลายสลับสีเหลืองและสีเขียว
โมลิบดินั่ม(Molybdenum)- ใบไม้จะหยุดเจริญเติบโต จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวซีด และไม่สมประกอบ
โบรอน(Boron)- ใบอ่อนจะแห้งเกรียมที่ยอดใบและขอบใบ

     ทีนี้เราสามารถเดาได้แล้วว่าทำไมมูลไส้เดือนจึงดีอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืช  คำตอบก็คือ ในมูลไส้เดือนมีธาตุอาหารต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครบทุกตัว โดยจะมีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน  และพืชเองก็ต้องการธาตุอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันเช่นกัน  ยกตัวอย่างธาตุโมลิบดินั่ม ซึ่งมีหน้าที่ในการเปลี่ยนสารประกอบไนเตรตให้เป็นกรดแอมมิโน (องค์ประกอบของโปรตีนพืช)  ซึ่งพืชต้องการโมลิบดินั่มมากกว่าหนึ่งครั้ง  แต่ถ้าให้มากเกินไปก็จะเป็นพิษต่อพืช
     เนื่องจากสารอาหารในมูลไส้เดือนจะขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงและการให้อาหารแก่ตัวไส้เดือน  มูลไส้เดือนจากวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันก็จะให้ธาตุอาหารที่แตกต่างกัน  เพื่อเป็นข้อมูลคร่าวๆ  ในมูลไส้เดือนจะประกอบด้วยสารอาหารและแร่ธาตุในสัดส่วนดังต่อไปนี้
- อินทรีย์คาร์บอน  20.43-30.31%
-ไนโตรเจน  1.80-2.05%
- ฟอสฟอรัส  1.32-1.93%
- โปแตสเซียม  1.28-1.50%
- คาร์บอนต่อไนโตรเจน  14-15:1 %
- แคลเซียม  3.0-4.5%
- แมกนีเซียม  0.4-0.7%
- โซเดียม  0.02-0.30%
- กำมะถัน  ตรวจพบจนถึง 0.40%
- เหล็ก  0.3-0.7%
- สังกะสี  0.028-0.036%
- แมงกานีส  ตรวจพบจนถึง 0.40%
- ทองแดง  0.0027-0.0123%
- โบรอน  0.0034-0.0075%
- อลูมีเนียม  ตรวจพบจนถึง 0.071%
- โคบอล และ โมลิบดินั่ม มีอยู่ในรูปแบบต่างๆกัน

     จากตัวเลขปริมาณธาตุอาหารในมูลไส้เดือนข้างต้น  ถ้าเปรียบเทียบกับที่มีอยู่ในดินเพาะปลูกทั่วไป จะพบว่า มีเหล็กเพียงตัวเดียวที่ในมูลไส้เดือนจะมีน้อยกว่าในดินเพาะปลูกทั่วไป  ส่วนอลูมีเนียมและแมกนีเซียม จะมีในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน  นอกนั้น ธาตุอาหารตัวอื่นๆในมูลไส้เดือนจะมีมากกว่าในดินเพาะปลูกทั่วไปมาก  เช่น ไนเตรต ในมูลไส้เดือนจะมีมากกว่าดินเพาะปลูกทั่วไปถึง 9 เท่า  การที่มีสารประกอบเกลือแร่ค่อนข้างมากในมูลไส้เดือนจึงทำให้มูลไส้เดือนมีค่าตัวนำไฟฟ้า สูงกว่าดินเพาะปลูกทั่วไป  ถึงแม้ว่ามูลไส้เดือนจะไม่ทำให้ต้นพืชไหม้เหมือนปุ๋ยเคมี  แต่ถ้าใช้มากๆในคราวเดียวก็จะทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตได้เช่นกัน
     จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของมูลไส้เดือนกับดินเพาะปลูก  นักวิจัยได้ทดลองปลูกพืชด้วยสัดส่วนของมูลไส้เดือนกับดินเพาะปลูกในอัตราส่วนที่ต่างๆกัน  แล้วพบว่าอัตราส่วนของมูลไส้เดือนต่อดินที่ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีที่สุดคือ ใช้มูลไส้เดือน  25% ผสมกับดิน 75%  แต่ถึงอย่างไร แค่เติมมูลไส้เดือนลงไปในดินเพียง 10% ก็จะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีกว่าดินที่ไม่เติมอย่างเห็นได้ชัด  แต่ถ้าเติมมูลไส้เดือนมากถึง 40% จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช  และจะดูแย่กว่าดินที่ไม่เติมมูลไส้เดือนเสียอีก

ที่มาของข้อมูล : จากบทความเรื่อง Chemical side of worm casting ของเว็บไซต์  www.worldofworms.com  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Post Rating

Comments

Anonymous
# Anonymous
Tuesday, December 08, 2020 12:59 AM
These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: подаръци варна
Anonymous
# Anonymous
Tuesday, December 08, 2020 1:01 AM
I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think. хотели гърция
Anonymous
# Anonymous
Tuesday, December 08, 2020 1:04 AM
These websites are really needed, you can learn a lot. принтери
Anonymous
# Anonymous
Tuesday, December 08, 2020 1:06 AM
It is very good, but look at the information at this address. Жанина Борисова
Anonymous
# Anonymous
Saturday, December 12, 2020 1:29 AM
When surfing the web at times I have discovered a website which may be very thought invoking like this one. Often times that I have been to this particular web site I have enjoyed the good content on this site. I will be sure to look for the following post.. Thanks for the nice article I am going to come back in the future. Tree Pruning
Anonymous
# Anonymous
Sunday, December 13, 2020 10:35 PM
It is quite beneficial, although think about the facts when it reaches this target. Latest MP3 load
Anonymous
# Anonymous
Sunday, December 20, 2020 7:01 PM
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. flora bar and grill
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, December 23, 2020 11:36 PM
I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. İstanbul araç kiralama
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, December 23, 2020 11:39 PM
These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: adana araç kiralama
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 24, 2020 7:58 PM
Find the best essays on is my friend's profile page. hijab
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 24, 2020 8:03 PM
Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. renta car svilajnac
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 24, 2020 8:07 PM
On this subject internet page, you'll see my best information, be sure to look over this level of detail. Aquariumvissen
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 24, 2020 8:14 PM
I recommend only good and reliable information, so see it: panic button for office
Anonymous
# Anonymous
Saturday, December 26, 2020 8:26 PM
Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: Aspadol 100 mg
Anonymous
# Anonymous
Saturday, December 26, 2020 8:30 PM
So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. برنامج تجسس على الفيس بوك للاندرويد
Anonymous
# Anonymous
Thursday, December 31, 2020 11:55 PM
Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. Musik Poster
Anonymous
# Anonymous
Saturday, January 09, 2021 2:23 PM
This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection: photo frame
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 14, 2021 11:46 AM
I personally use them exclusively high-quality elements : you will notice these folks during: ufabet777
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 14, 2021 11:55 AM
I recommend only good and reliable information, so see it: ยูฟ่า168
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 14, 2021 3:47 PM
So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. Erfurt Makler
Anonymous
# Anonymous
Sunday, January 17, 2021 3:19 PM
I invite you to the page where see how much we have in common. professional laundries
Anonymous
# Anonymous
Sunday, January 17, 2021 3:25 PM
For true fans of this thread I will address is a free online! Semi coke Specification
Anonymous
# Anonymous
Sunday, January 17, 2021 3:28 PM
These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: κατασκευή ιστοσελίδων
Anonymous
# Anonymous
Sunday, January 17, 2021 3:34 PM
Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. CBSlim Kaufen
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, January 20, 2021 1:02 AM
I use only high quality materials - you can see them at: clinica dental
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 21, 2021 9:13 PM
I might suggest solely beneficial in addition to trusted facts, and so find it: pounds to naira
Anonymous
# Anonymous
Saturday, January 23, 2021 12:17 PM
You possess lifted an essential offspring..Blesss for using..I would want to study better latest transactions from this blog..preserve posting.. 101 coffee shop
Anonymous
# Anonymous
Saturday, January 23, 2021 12:24 PM
This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: best travel blogs
Anonymous
# Anonymous
Saturday, January 23, 2021 12:28 PM
There you can download for free, see the first of these data. Wheeler jacket x4
Anonymous
# Anonymous
Sunday, January 24, 2021 11:23 PM
Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription... kocuce
Anonymous
# Anonymous
Sunday, January 24, 2021 11:28 PM
You ought to basically fantastic not to mention solid advice, which means notice: Unfair Dismissal Australia
Anonymous
# Anonymous
Sunday, January 24, 2021 11:31 PM
Such sites are important because they provide a large dose of useful information ... Thomas Kane Chicago
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 28, 2021 5:15 PM
This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: plastic injection molding
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 28, 2021 5:54 PM
You bear through a awesome vacancy. I sanity definitely quarry it moreover personally suggest to my buddys. I am self-possessed they determination be benefited from this scene. Square cash method
Anonymous
# Anonymous
Thursday, January 28, 2021 6:00 PM
Interesting and interesting information can be found on this topic here profile worth to see it. Engagement Photography Cairns
Anonymous
# Anonymous
Tuesday, February 02, 2021 10:37 AM
Alpine academy is a therapeutic residential treatment center in Erda, Utah. alpine academy complaints
Anonymous
# Anonymous
Thursday, February 04, 2021 12:12 PM
Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. baby products
Anonymous
# Anonymous
Thursday, February 04, 2021 9:03 PM
اس ویب پیج کے اندر ، آپ کو صفحہ نظر آئے گا ، آپ کو اس ڈیٹا کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ طريقة التجسس على الفايبر
Anonymous
# Anonymous
Thursday, February 04, 2021 11:44 PM
This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. crypto kopen kortrijk
Anonymous
# Anonymous
Thursday, February 04, 2021 11:49 PM
I use basically superior fabrics : you will discover these products by: nea
Anonymous
# Anonymous
Thursday, February 04, 2021 11:53 PM
These things are very important, good think so - I think so too... pinjaman tunai online
Anonymous
# Anonymous
Friday, February 05, 2021 11:57 PM
I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic. Курсы по продвижению
Anonymous
# Anonymous
Saturday, February 06, 2021 6:10 PM
This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url: How long does skin purging last
Anonymous
# Anonymous
Monday, February 08, 2021 11:51 PM
Your texts on this subject are correct, see how I wrote this site is really very good. istanbul airport vip
mtom
# mtom
Tuesday, February 09, 2021 8:58 PM
soem sites that offer download games have viruses and spywares on it. so make sure to have some antivirus on your PC,, 메리트카지노 주소
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, February 10, 2021 5:27 PM
Interestingly you write, I will address you'll find exciting and interesting things on similar topics. complex ptsd quotes
Anonymous
# Anonymous
Tuesday, February 16, 2021 1:58 AM
I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic. Fysiotherapeut Groningen
Anonymous
# Anonymous
Thursday, February 18, 2021 9:10 PM
This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. гидра сайт
Anonymous
# Anonymous
Thursday, February 18, 2021 9:15 PM
This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: buy youtube views
julian jackson
# julian jackson
Friday, February 19, 2021 4:16 AM
Our first-class services also include the provision of highest quality grocery items to whoever comes through our doors. From frozen items to fresh products, we have everything set up on our shelves for you. We sell only fresh Halal meat near me and organic vegetables and fruits to our valued customers. We keep cleaning supplies, toiletries, and other basic items in stock. We have a huge variety of various spices to add aroma and flavor to your cuisine. Our store is your one-stop to find seasonings, sauces and several kinds of cheeses.
michael jordan
# michael jordan
Friday, February 19, 2021 4:17 AM
Samra-Latif Estafan has a personable and intimate rapport with her patients throughout their inner Bioidentical Hormone Therapy and outer health journey. She has enjoyed counseling patients and has addressed patients beyond the scope of traditional gynecology. In addition, Dr. Samra-Latif Estafan cares for men in addressing their hormonal imbalances.
jaxon hibler
# jaxon hibler
Friday, February 19, 2021 4:17 AM
Law Offices Of Rizwan M. Khalid is here to represents clients in all types of citizenship Best Lawyers Near Me and naturalization matters based on marriage, sponsorship by family and others after acquiring Green Card. I also offer competitive rates if the client would like me to go to the hearing, or interview with them.
noah beck
# noah beck
Friday, February 19, 2021 4:18 AM
Being headquartered in Philadelphia, USA. We have a global existence and operating in USA, UK, Asia, and Australia. We are serving our clients all over the globe. Regardless of different time zones, our team manages to facilitate business management consultant and collaborate with them to deliver high-quality services.
Valon Asani
# Valon Asani
Friday, February 19, 2021 4:18 AM
Williamson Caterers offers a variety of menus and packages including All-Inclusive Wedding Packages, Station Menus, Catering Services Cocktail Party Selections, Brunch and Buffet Menus, and Cook-Outs. Williamson Caterers welcomes the opportunity to customize a menu specific to your event budget and needs.
Anonymous
# Anonymous
Monday, February 22, 2021 12:00 AM
Interesting and interesting information can be found on this topic here profile worth to see it. reformas en zaragoza
Anonymous
# Anonymous
Monday, February 22, 2021 12:06 AM
On that website page, you'll see your description, why not read through this. sexy women's swimsuits on sale
Anonymous
# Anonymous
Friday, February 26, 2021 2:04 AM
You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: How to
Anonymous
# Anonymous
Saturday, February 27, 2021 1:01 AM
Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: عزل مائي بالرياض
Anonymous
# Anonymous
Monday, March 01, 2021 9:22 PM
You possess lifted an essential offspring..Blesss for using..I would want to study better latest transactions from this blog..preserve posting.. treasure at tampines price
Anonymous
# Anonymous
Monday, March 01, 2021 9:27 PM
I can recommend primarily decent and even responsible tips, as a result view it: ola ec price
Anonymous
# Anonymous
Monday, March 01, 2021 9:31 PM
Cool you write, the information is very good and interesting, I'll give you a link to my site. jadescape condo
Anonymous
# Anonymous
Monday, March 01, 2021 9:34 PM
I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. kopar at newton condo
Anonymous
# Anonymous
Monday, March 01, 2021 9:37 PM
It is somewhat fantastic, and yet check out the advice at this treat. parc central residences price
Anonymous
# Anonymous
Monday, March 01, 2021 9:41 PM
The best article I came across a number of years, write something about it on this page. the ryse central residences price
Anonymous
# Anonymous
Monday, March 01, 2021 9:48 PM
I can give you the address Here you will learn how to do it correctly. Read and write something good. clavon condo floor plan
Anonymous
# Anonymous
Monday, March 01, 2021 9:48 PM
I just thought it may be an idea to post incase anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. the landmark condo
Anonymous
# Anonymous
Friday, March 05, 2021 1:20 AM
This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: handyhülle mit name
Anonymous
# Anonymous
Saturday, March 06, 2021 12:29 AM
Interesting and interesting information can be found on this topic here profile worth to see it. Thai Massage
Anonymous
# Anonymous
Saturday, March 06, 2021 12:35 AM
Du möchtest in Zürich Salsa lernen? Komm zur Tanzschule Rhythmia Zürich Salsa lernen
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, March 10, 2021 1:45 AM
On that website page, you'll see your description, why not read through this. flo indirim kodu
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, March 10, 2021 6:26 PM
You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: طريقة التجسس على محادثات الواتس اب مجان
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, March 10, 2021 6:34 PM
Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: اسهل عن بعد
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, March 10, 2021 6:37 PM
I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! واتس اب تسجيل الدخول
Anonymous
# Anonymous
Wednesday, March 10, 2021 6:40 PM
It is especially decent, though look into the tips during this home address. برنامج مراقبة الهاتف عن بعد مجانا
Anonymous
# Anonymous
Thursday, March 11, 2021 11:06 AM
Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. high income skills
Anonymous
# Anonymous
Thursday, March 11, 2021 5:51 PM
On my website you'll see similar texts, write what you think. Stream Zettai Ryouiki Anime
mtom
# mtom
Thursday, March 11, 2021 8:27 PM
My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks! 정읍출장안마

--------------------

I have been browsing on-line more than three hours these days, yet I by no means found any interesting article like yours. It¡ beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before. Rove carts
Anonymous
# Anonymous
Saturday, March 13, 2021 12:59 AM
wow this saintly however ,I love your enter plus nice pics might be part personss negative love being defrent mind total poeple , biibii.org
Anonymous
# Anonymous
Saturday, March 13, 2021 1:03 AM
In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post. jocuri gratuite
Anonymous
# Anonymous
Saturday, March 13, 2021 11:15 AM
On that website page, you'll see your description, why not read through this. немски език за медицински лица
Anonymous
# Anonymous
Saturday, March 13, 2021 11:20 AM
I wrote about a similar issue, I give you the link to my site. Live Python Training
Anonymous
# Anonymous
Saturday, March 13, 2021 11:24 AM
I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. guitar solo
Anonymous
# Anonymous
Tuesday, March 16, 2021 3:01 PM
I use basically superior fabrics : you will discover these products by: jocuri baschet
mtom
# mtom
Saturday, April 10, 2021 6:13 PM
This is such a great post, and was thinking much the same myself. It’s certainly an opinion I agree with. Salesforce interview questions and answers

--------------------

Very interesting topic, thank you for posting. “The deepest American dream is not the hunger for money or fame it is the dream of settling down, in peace and freedom and cooperation, in the promised land.” by Scott Russell Sanders.. cara melihat password wifi yang terkunci tanpa aplikasi
jonh1
Thursday, April 22, 2021 5:45 PM
Гидра маркет https://tor.hydra2w3b.org/?onion=1
Гидра купить https://tor.hydra2w3b.org/hydra-news/gidra_navigation/?onion=1 рабочее зеркало Гидра
https://tor.hydra2w3b.org/hydra-news/gidra_navigation/?onion=1 Гидра магазин
Гидра сайт https://tor.hydra2w3b.org/hydra-news/gidra_official/?onion=1 hidra2web.org
Гидра зеркало https://tor.hydra2w3b.org/hydra-news/gidra_official/?onion=1 рабочее зеркало Гидра
https://tor.hydra2w3b.org/?onion=1 гидра официальный сайт
официальная https://tor.hydra2w3b.org/nashi-sayti/?onion=1 ссылка на гидру
2021 рабочая https://tor.hydra2w3b.org/nashi-sayti/?onion=1 ссылка на гидру
что делать если https://tor.hydra2w3b.org/user-help-faq/hydra-ne-rabotaet/?onion=1 не заходит на гидру
ссылка на гидру не работает https://tor.hydra2w3b.org/user-help-faq/hydra-ne-rabotaet/?onion=1 не заходит на гидру
https://tor.hydra2w3b.org/user-help-faq/kak-zayity-na-hydra/?onion=1 гидра зеркало
https://tor.hydra2w3b.org/user-help-faq/kak-zayity-na-hydra/?onion=1 как зайти на гидру
bitcoin mixer href="https://bitcoinmix.biz/ проверенный
bitmix https://bitcoinmix.biz/ анонимные транзакции
Как работает биткоин миксер https://cryptomixers.top/bitmix/ очистка криптомонет
Лучшие биткоин миксеры https://cryptomixers.top/bitcoin_mixers_top/ Топ миксеры криптовалюты
Poker Deposit Pulsa
Monday, April 26, 2021 4:34 PM
Good article, I like it. Hope you keep making interesting articles like this. poker deposit pulsa
wood
# wood
Thursday, May 06, 2021 5:00 AM
A good SEO provider will want to provide their client with niche relevant backlinks
You need quality traffic. off page seo
Sam
# Sam
Tuesday, May 11, 2021 3:37 PM
Simply wanna state that this is very useful , Thanks for taking your time to write this. 먹튀검증
=================================================

i am looking for furniture stores that offer great discount when you buy in bulk quantitites, Glownar

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation   |  Login  |