website logo
 Articles
Minimize
10
ประโยชน์ของมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ของมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตของพืช

     มูลไส้เดือน คือสิ่งที่ขับถ่ายจากกระบวนย่อยอาหารของไส้เดือน อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารต่างๆที่พืชต้องการ และมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดที่ช่วยในการย่อยสลายสารอาหารให้พืชนำไปใช้ตามความต้องการของต้นพืช  การโรยมูลไส้เดือนลงไปบริเวณโคนต้นไม้ เมื่อทำการรดน้ำต้นไม้ มูลไส้เดือนจะละลายและซึมลงดิน จุลินทรีย์ต่างๆจะไปสะสมกันอยู่ที่บริเวณรากของต้นไม้ ช่วยย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆให้กับต้นพืช มูลไส้เดือนจึงเป็นสารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นพืชดีกว่าสารอินทรีย์ชนิดอื่นๆ มูลไส้เดือนยังช่วยปรับสภาพดินให้สามารถอุ้มน้ำได้ทำให้ดินมีความชุ่มชื้น  นอกจากนั้นจุลินทรีย์ที่สะสมที่บริเวณรากยังช่วยป้องกันเชื้อราและแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย
    
     ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมูลไส้เดือนคือท่านสามารถใช้ในปริมาณมากโดยไม่ทำอันตรายต่อต้นพืช ไม่ทำให้ใบไหม้เหมือนกับการใช้มูลวัวหรือมูลไก่  แม้แต่การเพาะต้นอ่อนท่านก็สามารถใช้มูลไส้เดือนในการเพาะต้นอ่อนได้  นอกจากนี้หลังจากโรยมูลไส้เดือนลงดินแล้ว มูลไส้เดือนที่พืชยังใช้ไม่หมด ยังสามารถอยู่ในดินได้นานกว่าสารอินทรีย์ชนิดอื่นทั้งนี้เพราะในการกระบวนการขับถ่ายของไส้เดือน ไส้เดือนจะปล่อยน้ำมันเคลือบผิวเป็นชั้นห่อหุ้มมูลไว้ ทำให้มูลไส้เดือนสามารถอยู่ในดินได้นานมากและพืชก็สามารถนำไปใช้อย่างช้าๆตามความต้องการของต้นพืช

     มูลไส้เดือนสามารถนำไปใช้กับพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ยืนต้นได้ทุกชนิด แม้โรยเพียงเล็กน้อย ฮิวมิคแอซิด(Humic Acid) ในมูลไส้เดือนก็สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นพืชได้ มูลไส้เดือนไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นสารอินทรีย์ 100% จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้  และพืชผักผลไม้ที่ได้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มูลไส้เดือนจึงเหมาะอย่างยิ่งต่อสวนของท่าน  คุณประโยชน์ของมูลไส้เดือนพอสรุปเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้
- มูลไส้เดือนปรับปรุงโครงสร้างของดิน
- มูลไส้เดือนช่วยอุ้มน้ำทำให้ดินชุ่มชื้น
- ความสามารถในการช่วยดินอุ้มน้ำทำให้ลดการรดน้ำลงได้
- มูลไส้เดือนส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ทำให้ต้นพืชแข็งแรงขึ้น
- มูลไส้เดือนไม่สร้างผลกระทบต่อระบบน้ำใต้ดิน
- มูลไส้เดือนไม่มีสารเคมีเจือปนจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เด็ก และสัตว์เลี้ยง
- มูลไส้เดือนไม่ทำให้ให้ใบไม้ไหม้เหมือนมูลสัตว์ชนิดอื่น
- มูลไส้เดือนช่วยกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียชนิดไม่ดี และยังช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วย
- มูลไส้เดือนทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องกรองธรรมชาติ ช่วยกรองสารพิษจากสารเคมี ทำให้มูลไส้เดือนเป็นสารอินทรีย์ 100%
- มูลไส้เดือนจึงเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ปรับความสมดุลตามธรรมชาติ มีแร่ธาตุและสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะกับสวนของท่านเป็นอย่างยิ่ง
 

Post Rating

Comments

kashif
# kashif
Saturday, October 10, 2020 8:10 PM
Buy Csgo accounts with medals comes under premium segment csgo high tier accounts. in comparison with normal accounts ,csgo medal account holds tons more value and you'll get appreciated buy your friends as a far better player. so buy medals and treat yourself with a serious boost.
kashif
# kashif
Monday, October 12, 2020 1:46 PM
DETECTIVES AGENCY IN MADRID If you live in Madrid and need proof that your partner is unfaithful, locate a person, prove that your ex-partner is receiving a salary that he does not declare or carry out an equity report, do not hesitate to contact us. These and many other services are usually performed by our detectives en Madrid.
kashif
# kashif
Tuesday, October 13, 2020 3:05 PM
Open the latest experience with slotjap games, the latest game styles that we are proud to present
kashif
# kashif
Wednesday, October 14, 2020 7:16 PM
Very good write-up. I certainly love this website. Thanks! vacation
kashif
# kashif
Thursday, October 15, 2020 9:53 AM
bookmarked!!, I love your site! Data science events
kashif
# kashif
Saturday, October 24, 2020 2:41 AM
Watch and download the Saudi comedy Show مسرحيات عربية
saba
# saba
Thursday, November 26, 2020 1:48 PM
Our CBD Hemp Buds are below 0.3% general THC. Our high-CBD hemp strains for sale are to be had in top-shelf, middle and price range grades to suit all budgets.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation   |  Login  |