website logo
 Our Products
Minimize
02
มูลไส้เดือน (Worm Castings)

มูลไส้เดือน(Worm Castings)มูลไส้เดือนถุงนี้เป็นมูลของไส้เดือนพันธุ์ African Nightcrawler ซึ่งเลี้ยงด้วยมูลวัวนม เป็นระยะเวลานาน 45 วัน ที่ฟาร์มไส้เดือน บ้านคาการ์เด้น

คุณสมบัติของมูลไส้เดือน
การให้มูลไส้เดือนแก่พืช จะเป็นผลดีต่อพืช เพราะจุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลไส้เดือนจะช่วยย่อยสลายสารอาหารให้พืชนำไปใช้อย่างช้าๆตามความต้องการของพืช พืชจึงได้รับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆในมูลไส้เดือนได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงและจุลินทรีย์ที่อยู่ในมูลไส้เดือนยังสามารถช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย
การนำไปใช้งาน
มูลไส้เดือนสามารถใช้ได้กับพืชผักผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด
อัตราการใช้ที่แนะนำ
พืชผักสวนครัว : ใช้โรยบริเวณผิวหน้าดิน หรือผสมดินปลูกในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่เพาะปลูก 1 ตารางเมตร
ไม้ดอกไม้ประดับ: โรยมูลไส้เดือน 1 กำมือ รอบโคนต้นทุก 7-15 วัน
ไม้ผลและไม้ยืนต้น: พรวนดินรอบโคนต้น และโรยมูลไส้เดือน 1-2 กิโลกรัมต่อต้นทุก 1 เดือน
การทำน้ำหมักมูลไส้เดือน(Worm Castings Tea)
น้ำที่จะนำมาใช้ทำน้ำหมักมูลไส้เดือน ต้องเป็นน้ำที่ปราศจากคลอรีน ถ้าเป็นน้ำประปาต้องรองน้ำและทิ้งไว้จนคลอรีนระเหยไปหมด(อย่างต่ำ 2 ชั่วโมง)
ใช้มูลไส้เดือน 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ 10 ลิตร กวนให้เข้ากัน แล้วเติมอากาศลงไปในสารละลาย(โดยใช้เครื่องเติมอากาศตู้ปลา) เพื่อให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ในระหว่างเติมอากาศนั้นควรเติมน้ำตาลทรายแดง(ประมาณ 3 ขีด) ลงไปในน้ำหมักนี้ด้วย เพื่อเป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์ จะทำให้จุลินทรีย์แข็งแรงและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ด้วย
หลังจากหมักมูลไส้เดือนเป็นเวลา 48 ชั่วโมงแล้ว ถ้าจะนำไปใช้งานก็หาผ้าขาวกรองเอาแต่น้ำ(สีชา) แล้วนำไปฉีดต้นพืชทางใบ เป็นการให้อาหารต้นไม้ทางใบและป้องกันเพลี้ย รวมทั้งแมลงศัตรูพืชอื่นๆด้วย ถ้าน้ำหมักมูลไส้เดือนใช้ไม่หมด ก็ควรเติมอากาศลงไปในสารละลายอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะใช้หมด

สนใจซื้อมูลไส้เดือน โปรดติดต่อ คุณชัยศักดิ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เบอร์มือถือ 0865490279 
หรือส่งข้อความของท่านถึงเรา โดยใช้เมนู"ติดต่อเรา" บนแถบเมนู 

 

 

 

Post Rating

Comments

The Lost Book Of Remedies
# The Lost Book Of Remedies
Tuesday, June 23, 2020 2:27 PM
You bear through a awesome vacancy. I sanity definitely quarry it moreover personally suggest to my buddys. I am self-possessed they determination be benefited from this scene. The Lost Book Of Remedies
The Lost Book Of Remedies
# The Lost Book Of Remedies
Tuesday, June 23, 2020 2:27 PM
On my website you'll see similar texts, write what you think. These things are very important, good think so - I think so too... The Lost Book Of Remedies
The Lost Book Of Remedies
# The Lost Book Of Remedies
Tuesday, June 23, 2020 2:27 PM
Hi. Cool post. There’s an issue with your site in chrome, and you may want to test this… The browser is the marketplace chief and a good element of people will omit your excellent writing because of this problem. The Lost Book Of Remedies
Diabetes Freedom
# Diabetes Freedom
Tuesday, June 23, 2020 2:28 PM
Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. I recommend only good and reliable information, so see it: Diabetes Freedom
Diabetes Freedom
# Diabetes Freedom
Tuesday, June 23, 2020 2:28 PM
Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: Diabetes Freedom
Diabetes Freedom
# Diabetes Freedom
Tuesday, June 23, 2020 2:28 PM
So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. Diabetes Freedom
Halki Diabetes Remedy
# Halki Diabetes Remedy
Tuesday, June 23, 2020 2:28 PM
I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! Halki Diabetes Remedy
Halki Diabetes Remedy
# Halki Diabetes Remedy
Tuesday, June 23, 2020 2:29 PM
Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. I use basically superior fabrics : you will discover these products by: Halki Diabetes Remedy
Halki Diabetes Remedy
# Halki Diabetes Remedy
Tuesday, June 23, 2020 2:29 PM
I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. I have read your article couple of times because your views are on my own for the most part. It is great content for every reader. Halki Diabetes Remedy
Resurge
# Resurge
Tuesday, June 23, 2020 2:29 PM
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work. Resurge
Leptitox
# Leptitox
Tuesday, June 23, 2020 2:30 PM
That’s a excellent perspective, nonetheless isn’t make every sence whatsoever dealing with which mather. Just about any method with thaks in addition to pondered try and promote your own article straight into delicius nevertheless it is very much a problem in your information sites is it possible i highly recommend you recheck it. gives thanks again. Leptitox
Leptitox
# Leptitox
Tuesday, June 23, 2020 2:30 PM
Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for the useful info. Leptitox
Cinderella Solution
# Cinderella Solution
Tuesday, June 23, 2020 2:30 PM
I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent. Cinderella Solution
jessicaalex
# jessicaalex
Tuesday, July 14, 2020 3:24 AM
That is one of the main reasons that I am very much interested in knowing the history of the things. As most of the time their names are greatly related with their history. Also sometimes you can write my assignment for me realize the importance of the thing just by knowing its name like this one here shows its importance by its name that is “cure all”.
arial
# arial
Monday, July 20, 2020 6:24 PM
It is good to hear that your store is now expanding to new locations. I have been a patron of Fantastic Eyes because of all the wonderful work that you guys do. I hope that this expansion move of yours will turn out to be successful. on front page I will definitely go and see this new store of yours
Romeo
# Romeo
Tuesday, July 21, 2020 5:11 PM
I don't think anybody doesn't want deadlines, but sometimes those deadlines are ridiculous. Take into account that the students also have other classes to focus on, with their own varying levels of work, and that they also probably have stuff to do after school students wear Biker Jackets online
Earnest
# Earnest
Tuesday, July 21, 2020 5:12 PM
And also within the deadline you have to write an essay about it, which requires that you have a proper understanding of the material Research Proposal Writing Services and be able to form the essay in the correct format. All before the deadline...

mariakim
# mariakim
Tuesday, July 28, 2020 4:39 PM
I clearly stumbled upon your weblog and favored to mention that I’ve truely loved reading your blog posts. anyhow I’ll be subscribing in your feed and that i wish you submit once more quickly. do my essay for me Please keeps it top posting! thanks you a lot, I recognize your work.

david
# david
Tuesday, July 28, 2020 4:39 PM
This article is really contains lot more information about This Topic. We have read your all the information some points do my dissertation for me are also good and some usually are awesome. Great post I would like to thank you for the efforts you have ma
susanrichard
# susanrichard
Tuesday, August 04, 2020 5:42 AM
I clearly stumbled upon your weblog and favored to mention that I’ve truely loved reading your blog posts. anyhow I’ll be subscribing in your feed and that i wish you submit once more quickly. help with assignment Please keeps it top posting! thanks you a lot, I recognize your work.
patriots chronicle
# patriots chronicle
Tuesday, August 04, 2020 7:46 PM
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. patriots chronicle
sheep dog marine
# sheep dog marine
Tuesday, August 04, 2020 7:50 PM
The blog and data is excellent and informative as well sheep dog marine
moon prism
# moon prism
Tuesday, August 04, 2020 7:54 PM
Thank you very much for sharing such a useful article. Will definitely saved and revisit your site moon prism
hilltown folk
# hilltown folk
Tuesday, August 04, 2020 7:58 PM
Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! hilltown folk
rommy online
# rommy online
Tuesday, August 04, 2020 8:02 PM
I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. rommy online
rob findlay
# rob findlay
Tuesday, August 04, 2020 8:05 PM
I recently came across your article and have been reading along. I want to express my admiration of your writing skill and ability to make readers read from the beginning to the end. I would like to read newer posts and to share my thoughts with you. rob findlay
dozier winery
# dozier winery
Tuesday, August 04, 2020 8:08 PM
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! dozier winery
navarro gear
# navarro gear
Tuesday, August 04, 2020 8:11 PM
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. navarro gear
order juice it up
# order juice it up
Tuesday, August 04, 2020 8:15 PM
You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. order juice it up
pentacle consulting
# pentacle consulting
Tuesday, August 04, 2020 8:19 PM
I recently came across your article and have been reading along. I want to express my admiration of your writing skill and ability to make readers read from the beginning to the end. I would like to read newer posts and to share my thoughts with you. pentacle consulting
terror season
# terror season
Tuesday, August 04, 2020 8:22 PM
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! terror season
associate of arts degree
# associate of arts degree
Tuesday, August 04, 2020 8:26 PM
It is the intent to provide valuable information and best practices, including an understanding of the regulatory process. associate of arts degree
spinal times
# spinal times
Tuesday, August 04, 2020 8:30 PM
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. spinal times
shareware hut
# shareware hut
Tuesday, August 04, 2020 8:33 PM
First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. shareware hut
voice box art
# voice box art
Tuesday, August 04, 2020 8:36 PM
Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! voice box art
Doodly Review
# Doodly Review
Monday, August 10, 2020 5:48 PM
You have done a amazing job with you website Doodly Review
Overnight Millionaire System
# Overnight Millionaire System
Monday, August 10, 2020 6:07 PM
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. Overnight Millionaire System
Instagram Captions
# Instagram Captions
Monday, August 10, 2020 6:19 PM
I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. nice one Instagram Captions
His Secret Obsession
# His Secret Obsession
Monday, August 10, 2020 6:31 PM
This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. His Secret Obsession
Instapage Review
# Instapage Review
Monday, August 10, 2020 6:40 PM
I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us. Instapage Review
LeptoConnect Review
# LeptoConnect Review
Monday, August 10, 2020 7:14 PM
Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options. LeptoConnect Review
Trimtone Fat Burner
# Trimtone Fat Burner
Monday, August 10, 2020 7:31 PM
I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Trimtone Fat Burner
Testogen
# Testogen
Monday, August 10, 2020 7:40 PM
You have done a amazing job with you website Testogen
Resurge
# Resurge
Monday, August 10, 2020 7:50 PM
Much thanks for composing such an intriguing article on this point. This has truly made me think and I plan to peruse more Resurge
Brain Training for Dogs
# Brain Training for Dogs
Monday, August 10, 2020 8:00 PM
Much thanks for composing such an intriguing article on this point. This has truly made me think and I plan to peruse more Brain Training for Dogs
Meticore
# Meticore
Tuesday, August 11, 2020 5:21 PM
You have done a amazing job with you website Meticore
mrseo
# mrseo
Friday, August 14, 2020 10:54 PM
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. Chimney Cleaner
mrseo
# mrseo
Friday, August 14, 2020 11:19 PM
it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity.. www.bigsoftyscookies.com
dawson
# dawson
Monday, August 17, 2020 10:00 PM
I will always let you and your words become part of my day because you never know how much you make my day happier and more complete. There are even times when I feel so down Cafe Racer Jacket but I will feel better right after checking your blogs. You have made me feel so good about myself all the time and please know that I do appreciate everything that you have
JC Physics Tuition
# JC Physics Tuition
Monday, August 17, 2020 11:25 PM
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. JC Physics Tuition
Meticore
# Meticore
Tuesday, August 18, 2020 9:54 AM
I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. It's superior, however , check out material at the street address. Meticore
NutraVesta Proven Review
# NutraVesta Proven Review
Tuesday, August 18, 2020 9:55 AM
This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site. NutraVesta Proven Review
LeptoConnect Reviews
# LeptoConnect Reviews
Tuesday, August 18, 2020 9:55 AM
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own Blog Engine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it. LeptoConnect Reviews
Resurge Reviews
# Resurge Reviews
Tuesday, August 18, 2020 9:56 AM
You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it: Resurge Reviews
Leptitox Reviews
# Leptitox Reviews
Tuesday, August 18, 2020 9:56 AM
This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. Leptitox Reviews
Maricopa Locksmith
# Maricopa Locksmith
Tuesday, August 18, 2020 4:14 PM
There is definately a great deal to know about this subject. I like all of the points you've made. Maricopa Locksmith
Locksmith Mesa
# Locksmith Mesa
Tuesday, August 18, 2020 4:33 PM
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. Locksmith Mesa
Locksmith Tacoma
# Locksmith Tacoma
Tuesday, August 18, 2020 4:51 PM
The material and aggregation is excellent and telltale as comfortably. Locksmith Tacoma
Tucson Locksmith 24
# Tucson Locksmith 24
Tuesday, August 18, 2020 5:30 PM
It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and understanding manner. Tucson Locksmith 24
Locksmith Lee's Summit
# Locksmith Lee's Summit
Tuesday, August 18, 2020 5:46 PM
Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good. Locksmith Lee's Summit
Resurge
Thursday, August 20, 2020 2:33 PM
Acknowledges for penmanship such a worthy column, I stumbled beside your blog besides predict a handful advise. I want your tone of manuscript.. Resurge
William Jacket
Monday, August 24, 2020 8:52 PM
Thanks for sharing such information with us. It was too useful and productive. Regina King Black Hooded Coat . Please keep posting such great work.
IB Tuition Rates
# IB Tuition Rates
Saturday, August 29, 2020 5:37 PM
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. IB Tuition Rates
Meticore
Friday, September 18, 2020 5:02 PM
Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.
I assure this would be beneficial for most of the people. Meticore
NutraVesta ProVen
Friday, September 18, 2020 5:03 PM
Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. NutraVesta ProVen
www.exoskeletonapparel.com/shop
# www.exoskeletonapparel.com/shop
Tuesday, September 22, 2020 1:43 PM
It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. www.exoskeletonapparel.com/shop
No Time To Die Suit
Friday, September 25, 2020 5:39 PM
Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.
adam
Friday, October 16, 2020 2:03 PM
This is a really decent Hostinger Vs Namecheap 2021 site post. Not very numerous individuals would really, the way you simply did. I am truly inspired that there is such a great amount of data about this subject that have been revealed and you've put forth a valiant effort, with so much class.
instagram viewer
Thursday, October 22, 2020 10:04 AM
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. Please check link instagram viewer to look for instagram.
instagram viewer
Thursday, October 22, 2020 10:05 AM
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. Please check link instagram viewer to look for instagram.
click here for more info
Friday, October 23, 2020 3:45 PM
Liposuction is the procedure everyone is talking about. With unparalleled safety and minimal discomfort, Liposuction & Brazilian Butt Lift are the most popular cosmetic surgeries in our modern era.
click this website
Friday, October 23, 2020 4:41 PM
Liposuction is the procedure everyone is talking about. With unparalleled safety and minimal discomfort, Liposuction & Brazilian Butt Lift are the most popular cosmetic surgeries in our modern era.
sims 4 cheats
Tuesday, October 27, 2020 11:41 AM
Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up!Get ready for yoga, cucumber slices and mud baths! The sims 4 cheats spa day is now available for playsation4

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation   |  Login  |